Japanese Rice FieldJapanese Rice Fieldประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นผู้ส่งออกข้าวไปขายให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของข้าวไทย แต่ถ้าเรื่องเทคนิคการทำนาแบบพิเศษที่เน้นเรื่องความเป็นศิลปะและความละเอียดอ่อนก็ต้องยกให้คนญี่ปุ่นเค้าหล่ะ เรียกว่าทำทุกอย่างได้สวยงาม ความคิดสร้างสรรสุดยอดตั้งแต่ของขนาดเล็กๆ ไปจนของใหญ่ๆ กันเลยทีเดียว

Japanese Rice Field

Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field
Japanese Rice Field Japanese Rice Field

Add comment


Security code
Refresh